Behandelingen

Naast een traditionele healing waarbij je een energie behandeling krijgt door middel van handoplegging, zijn er meer behandelvormen mogelijk. Zo kan je er ook voor kiezen om de behandeling in de vorm van een reading te krijgen. Hierbij zal via een gesprek de dingen besproken worden dit op dat moment voor jou van belang zijn. Indien nodig en gewenst kan ik extra 'hulp' inroepen, bijvoorbeeld door je chakra's te lezen en te helen, de helende energie van de elementen Lucht, Vuur, Water, Aarde en Ether of de Timeless Touch te gebruiken om fysieke problemen aan te pakken.

Alles gebeurt in respect naar jou, mij en de energie.

De behandeling duurt over ongeveer een uur.

Belangrijk is te beseffen dat ik je via deze behandelingen kan ondersteunen in je eigen bewustwordings proces, in je ontwikkeling als ziel, maar dat het werken aan jezelf dus ook daadwerkelijk bij jou ligt. Ik kan en zal geen problemen van je overnemen of uitwerken, zo werkt het niet, ik kan je wel daarin begeleiden en je gidsen op je eigen pad.

Kijk ook eens naar het Helend Tekenen wat ik mag doen.

Een behandeling kost € 20,00.