De Bron

Ooit waren we volledig één, was er alleen de bron en wij waren de bron. Op een gegeven moment besloten we om de bron te verlaten. Om verder te evolueren wilden we afgescheidenheid ervaren. Iedere ziel splitste zich op zijn gegeven tijd af van de bron en begon zijn reis. Op dat moment was er nog geen mannelijke of vrouwelijk, de ziel was androgyn. De ziel splitste zich echter eerst in tweeen. Beide zielen-delen bevatte het mannelijke en het vrouwelijke, het lichte en het donkere, het sterke en het zwakke. Beide zielen waren (en zijn) van hetzelfde trillingsnivo, maar de verdeling van de ziele-aspecten was niet gelijk. Waar de ene ziel meer mannelijke energie bevatte, bevatte de andere ziel meer vrouwelijke energie. Dit was de eerste ervaring van afgescheidenheid.

Op onze reis, tijdens onze vele levens verwijderden we ons steeds verder van de bron, creeerden we op het gegeven moment het ego. Het ego werd gecreerd omdat we hiervan konden leren. Zonder ego konden we geen afgescheidenheid voelen, ervaren. Daar, in essentie, we nog steeds één zijn, met de bron, met onze tweelingziel, met alles en iedereen. Maar het ego was nodig om dit bewuste éénzijn te blokkeren, om steeds onbewuster te worden, om alles te kunnen ervaren wat we bij totale bewustzijn niet konden ervaren.

Onze incarnaties op moeder Aarde gaven ons de mogelijkheid om afgescheidenheid te leren, om de polariteit te ervaren van moeder Aarde, het donker/ het licht, goed/kwaad, hard/zacht. Moeder Aarde is de beste school om al die tegenstrijdigheden te ervaren. Niet om ze op te heffen, maar om ze te ontgroeien. Niet om het aardse, het lijfelijke achter ons te laten, maar juist om dit te omarmen, te accepteren, om te leren dat perfectie niet bestaat, maar dat we perfect zijn in onze in-perfectie. Dat EN de kosmische wetten EN de aardse wetten EN de lichamelijke wetten gezamenlijk gelden.

Voor vele levens raakten we steeds verder verwijderd van de bron, van onzelf, leefden we steeds meer vanuit ons ego. Maar met het ingaan van het Waterman tijdperk maken we een ommekeer, maakt de gehele kosmos een ommekeer, we zijn onszelf en de bron weer aan het herontdekken, gaan we weer steeds meer vanuit ons gevoel, vanuit ons hart leven. Dit kan en mag nu heel snel, we hebben niet persé weer zoveel levens nodig om terug te keren, het mag nu snel. De energiëen van nu zijn enorm, de kosmos is in een stroomversnelling geraakt, en als je wilt kun je daar je voordeel mee doen, kan je deze energieën gebruiken om jezelf weer te helen.

Het is niet makkelijk, om alle overtuigingen, weerstanden, blokkades en vanuit het ego gecreeerde emoties weer los te laten. Dit is hard werken, maar het is te doen en het is de enige manier om echt te groeien.

En hoe moet dat dan? Daar is geen handboek voor, daar zijn geen regels voor, elke emotie, elke blokkade, elke overtuiging wordt door eenieder anders ervaren en het is voor eenieder dan ook anders om die emotie, blokkade of overtuiging op te pakken. De belangrijkste stappen daarin zijn; Eerst herkennen, beseffen wat er werkelijk speelt, vervolgens erkennen, accepteren wat er werkelijk speelt, beseffen dat het okay is dat je op dat moment zo bent, zo doet, en dan, beseffen werkelijk beseffen dat deze emotie/bokklade/overtuiging je niet meer verder helpt en dat je hem werkelijk niet meer nodig hebt. Uiteindelijk is de laatste stap, loslaten, loslaten in liefde, met dankbaarheid voor de emotie/blokkade/overtuiging voor wat ie je gebracht heeft, met besef dat je hem werkelijk niet meer nodig hebt.

Elke blokkade/emotie of overtuiging zal op zijn eigen unieke manier aangepakt en doorvoelt moeten worden. In zijn eigen tijd, de één kort de ander langer, dit is niet te forceren, maar het vereist wel een stuk discipline om scherp en alert te zijn om elke keer als deze blokkade/emotie/overtuiging naar voren komt, deze te herkennen, erkennen en te doorvoelen. Besef dat elke handeling vanuit deze blokkade/emotie/overtuiging consequenties heeft welke deze blokkade/emotie/overtuiging alleen maar bestendigen. Als je bewust bent van de blokkade/emotie/overtuiging kan je ervoor kiezen om niet vanuit die energie te handelen, maar te handelen vanuit je gevoel, deze handelingen hebben ook consequenties, maar dan richting groei, richting het doorvoelen en uiteindelijk loslaten van deze blokkade/emotie/overtuiging.